Close

Blocks

S.No. Block Name
1. Gauriganj
2. Shahgarh
3. Jamo
4. Amethi
5. Bhadar
6. Bhetua
7. Sangrampur
8. Musafirkhana
9. Jagdisgpur
10. Bazarshukul
11. Bhadurpur
12. Tiloi
13. Singhpur