Close

Subdivision & Blocks

S.No Block Name
1. Amethi
2. Gauriganj
3. Musafirkhana
4. Tiloi
5. Jagdishpur
6. Bazar Shukul
7. Bhetua
8. Bhadar
9. Sangrampur
10. Shahgarh
11. Jamo
12. Singhpur
13. Bhadurpur