Close

Gorakhpur-Faizabad Khand Shikshak Nirvachan Keshetra

Gorakhpur-Faizabad Khand Shikshak Nirvachan Keshetra Voter List 2019 District Amethi

129-Jagdishpur

130-Jamo

131-Musafirkhana

132-Gauriganj

133-Amethi

134-Bhadar

135-Singhpur

136-Tiloi

137-Bhadurpur